Årsmøter i Idrettslaget

Det innkalles herved til årsmøter i Ullevål IL: Turnavdelingen, Bandyavdelingen og Hovedklubben.

Tirsdag 19. mars avholder turnavdelingen sitt årsmøte, start kl.18.00
Onsdag 27. mars avholder bandyavdelingen sitt årsmøte, start kl.18.00
Torsdag 28.mars avholder hovedklubben sitt årsmøte, start kl.19.00

Alle årsmøtene blir holdt på klubbhuset på Bergbanen.

 

DAGSORDEN (Hovedklubben)

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne årsmøtets innkalling, saksliste og forretningsorden
3. Valg av dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandle Hovedstyrets årsberetning og Husstyrets årsrapport.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle forslag og saker
7. Fastsettelse av medlemskontingenter og fullmakt til avdelingsstyrene til å fastsette treningsavgifter
8. Vedta idrettslaget budsjett
9. Behandle idrettslagets interne organisasjon
10. Valg av:
      a. Leder
      b. Nestleder - ikke på valg
      c. To styremedlemmer (Ett er ikke på valg) og tre varamedlemmer
      d. Valg / godkjenning av Bandy- og Turnstyret
      e. To revisorer
      f. Representanter til ting og møter i de organisasjonene laget er tilsluttet
     g. Styrets forslag til valgkomité: leder, 2 medlemmer, 1 varamedlem


Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt inn til styret senest to uker før årsmøtet, jfr Lov for Ullevål Idrettslag §13 annet ledd.

Eventuelle forslag som ønskes behandlet på de enkelte avdelingenes årsmøter må innsendes senest 14 dager før respektive avdelings årsmøte.

 

Forslagene sendes på mail til:

Bandyavdelingen - sekretær Tonje Strømdahl - Tonje.stromdahl@osloskolen.no

Turnavdelingen - sekretær Charlotte de Lange - Charlotte.d.lange@uil.no

Hovedklubben - sekretær Tore Rønning - toremcronning@gmail.com

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift