Ullevål IL

UIL studiestipend

UIL studiestipend

Hovedformålet med studiestipendet er å utvikle og beholde spillere fra egen klubb på A-laget, og gjennom dette sikre høye sportslige resultater for UIL over tid. UIL studiestipend skal gi økonomisk støtte til klubbens utøvere mens de tar høyere utdanning etter videregående skole.

Stipendet gis for én sesong av gangen basert på gitte kriterier. Stipendet skal lette den økonomiske belastningen det er å være utøver i UIL, hvor muligheten til å ta ekstrajobb i sesong er svært begrenset. Stipendet skal motivere toppidrettsutøvere som skal velge studiested å velge universiteter/høgskoler på Østlandet som kan kombineres med satsning på eliteidrett i Ullevål Idrettslag.   

 

A-lagsspillere som er heltidsstudenter kan søke om inntil kr. 10000 i studiestøtte for kommende sesong. Se vedlagte vedtekter og tildelingskriterier.

 

Skriftlig søknad sendes til rune.indrevoll@accenture.com innen 1.9.2019

Bergbanen

Kaj Munks vei 7

0855 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift