Ullevål IL

Kioskturnus

Kioskturnus

Bergbanen kiosk-turnus 2018 – 2019

Ukene fordeles mellom de forskjellige lagenes kioskansvarlige som igjen fordeler vaktene innen sitt lag – se tabell under. Lagene får antall uker basert på hvor mange spillere det er på laget.

Alle lag kan ta dugnadsvakter i vinterferie og romjulen – lagkassen får 50% av inntektene :-) Meld interesse på mail til sirisundby@gmail.com

      antall   aktiviteter på berganen i følge nbf's oppsett        
uke lag årskull spillere dato a-lagskamp rekruttkamp junior mrk kioskansvarlig  epost telefon
43-44 lillegutt 2007 20 27.10. - 04.11.2018       åpningsdisco moten falch milde morten-falch.milde@telenor.com 99231858
45 knøtt 2008 15 05.11. - 11.11.2018         inger skrede ingerskrede@gmail.com 92434694
46 knøtt 2009 17 12.11. - 18.11.2018         anette s fredriksen anettef@getmail.no 91140900
47 jenter alle 30 19.11. - 25.11.2018         marie korsvoll mhkorsvoll@gmail.com 48107935
48 junior 1998-2000 15 26.11. - 02.12.2018         vera houck vera.houck@usbl.no 98204009
49 gutt 2001-2002 15 03.12. - 09.12.2018         bente opdal bente@romlab.no 98117341
50 smågutt 2004 20 10.12. - 16.12.2018         leif opheim lopheim@me.com 90788586
51 smågutt 2005 20 17.12. - 23.12.2018         linda jæger linda@ytf.no 93240007
52 frivillig     24.12. - 30.12.2018       romjul      
1 lillegutt 2006 15 31.12. - 06.01.2019         frode fjeld frodevf@gmail.com 48882198
2 lillegutt 2007 20 07.01. - 13.01.2019         moten falch milde morten-falch.milde@telenor.com 99231858
3 knøtt 2008 15 14.01. - 20.01.2019         inger skrede ingerskrede@gmail.com 92434694
4 knøtt 2009 17 21.01. - 27.01.2019         anette s fredriksen anettef@getmail.no 91140900
5 jenter alle 30 28.01. - 03.02.2019         marie korsvoll mhkorsvoll@gmail.com 48107935
6 smågutt 2004 20 04.02. - 10.02.2019         leif opheim lopheim@me.com 90788586
7 gutt 2001-2002 15 11.02. - 17.02.2019              
8 frivillig     18.02. - 24.02.2019       vnterferie bente opdal bente@romlab.no 98117341
9 smågutt 2005 20 25.02. - 03.03.2019         linda jæger linda@ytf.no 93240007
10 junior 1998-2000 15

04.03. - 10.03.2019

 

        vera houck vera.houck@usbl.no 98204009

 

Normalt er åpningstidene i kiosken:

 • Mandag- Torsdag               1700 – 2100
 • Fredag                               stengt
 • Lørdag og søndag 11.30 – 1600
 • Jule- og vinterferie  eget opplegg

 

Kioskvaktens ansvar:

 • Sørge for å bemanne og åpne kiosken med effektiv åpningstid med minst det tidsrom som nevnt over.
 • Maksimere salg og begrense spill ved å forhøre seg med andre som kan tenkes å vite noe om dette
 • Lese og følge kioskveiledningen som finnes på klubbens hjemmesider uil.no under fliken klubbhuset.
 • Si i fra hvis kiosken mangler varer til  jo.roed@uil.no
 • Påse at kaféns gjester ivaretar klubbens eiendom på behørig måte og opptrer myndig på vegne av klubben ved uønsket adferd.
 • Når det spilles kamper ønsker vi å tilby lagene varm saft (gratis) i pausen. Lagledere/oppmenn må komme og hente dette i kiosken. Dommere som dømmer kampen kan få saft og vaffel gratis på forespørsel. Det samme gjelder banemester.
 • Behandle penger, varer og oppgjør med aktsomhet. Ved avslutningf av vakten skal nøkler og oppgjør leveres til banemester for sikker oppbevaring.

 

Lagenes kioskansvarlige

 • Delta på møter i oppstart av hver sesong etter innkallelse av husstyrets kioskansvarlige
 • Fordele kioskvaktene på spillere/foreldre på sitt eget lag. 
 • Laget får tildelt én eller flere uker før sesongstart av klubben. Det holder som regel med én vakt på kveldstid mandag – torsdag, men minst to vakter må påregnes samtidig på lørdager og søndager. Ved kamper kan det være aktuelt å styrke bemanningen ytterligere. Kiosken åpnes minst én time før kampstart.
 • Forut for lagets "egne" kioskuker bør foreldrene påminne om vakten og gjøremålene knyttet til den. Gjerne også sjekke kampoppsettet på klubbens hjemmeside uil.no og minne om ekstraarbeidet knyttet til dette.
 • På kampdager eller ved spesielle arrangementer være aktuelt at kioskdriften må strekke seg lenger de oppgitte åpningstidene. Kioskansvarlige på hvert lag er ansvarlig for å dekke inn dette ved å påkalle ekstra mannskaper fra lagets foreldreressurser
 • Undersøker med laget om de vil ta dugnadsvakter i jule- og vinterferie.
 • I samarbeid med de andre kioskansvarlige foreslå endringer og forbedringer

 

 

 

Bergbanen

Kaj Munks vei 7

0855 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift