Ullevål IL

Hovedstyret

Hovedstyret

På Idrettslagets årsmøte ble følgende Hovedstyre valgt for sesongen 2018-2019

 
 VERV          NAVN    Mobil tlf. Privat/arb.    
 LEDER                          Ole Henrik Støren ole.henrik.storen@uil.no 958 45 631   Valgt 2017 Velges for to år
 NESTLEDER Kjell-Ivar Engebretsen kma-e@online.no 947 84 684   Valgt 2018 Velges for to år
 KASSERER                    Vidar Hansen                                                     vidar.hansen@uil.no 920 57 622   Valgt 2017 Velges for to år
 SEKRETÆR  Tore Rønning toremcronning@gmail.com 454 26 610   Valgt 2018 Velges for to år
 STYREMEDLEM Tor Audun Sørensen tor.audun.sorensen@nif.idrett.no 940 03 932 21 92 80 05 Valgt 2018 Velges for et år
 STYREMEDLEM Åse Pauline Thirud (Turn)       Valgt 2018 Velges for et år
 STYREMEDLEM Ingeborg M. Røland Hansen (Bandy) ingeborg.hansen@no.aga.com 970 88 451 22 46 74 38 Valgt 2018 Velges for et år
 VARAMEDLEM      Bjørn Jensen bjørn.jensen10@getmail.no 992 11 518   Valgt 2018 Velges for et år
 VARAMEDLEM Arvid Dahm   901 60 097   Valgt 2018 Velges for et år
 VARAMEDLEM Rune Indervoll rune.indrevoll@accenture.com 928 97 135   Valgt 2018 Velges for et år
                                                                                              
 VALGKOMITÉ       Erik Nordbrenden (bandy) norbren@online.no 924 66 677 22 02 02 63 Valgt 2018 Velges for et år
   Lilli Møller (turn) lili.moller@uil.no  905 51 553 21 92 80 05 Valgt 2018 Velges for et år
   Sigurd Klippenberg (bandy) sigurd.klippenberg@gmail.com 982 28 523   Valgt 2018 Velges for et år
             
 REVISORER  Morten Østby  morten.ostbye@live.no 400 00 169   Valgt 2018 Velges for et år
   Svein-Tore Heimdal  svein-tore.heimdal@egmont.com 975 57 707   Valgt 2018 Velges for et år

Bergbanen

Kaj Munks vei 7

0855 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift