Ullevål IL

Klubbens historie

Klubbens historie

Fotballklubben "Kvik" var Ullevål ILs navn da klubben ble stiftet 5. juli 1920. To år senere nedsatte Oslo Hagebyselskap et idrettsutvalg som ble enige med Kviks styre om utvidelse til flere idrettsgrener. Generalforsamlingen ble holdt i Waisenhuset og det ble besluttet at foreningen skulle ta navnet "Ullevål Idrettslag".

Klubbens første bane lå i havnehagen til gårdbruker Arnesen på Blindern Gård. Senere fikk idrettslaget overtatt et jorde ved enden av John Collets allé hvor bane og klubbhus ble bygget. Medlemmer strømmet til. Hvert år ble det laget til 17. mai-festligheter for hagebybeboere. I forbindelse med at Ullevaal Stadion ble bygget i 1929, ble Bergbanen innkjøpt og opparbeidet av Aker Kommune med bidrag og dugnad fra Tåsen, Nydalen og Ullevål. Klubben hadde fotball, tennis, ski, alpint turn og friidrett som grener.

Turnavdelingen

Turnavdelingen ble stiftet 26. januar 1928, 8 år etter at Ullevål Idrettslag ble grunnlagt.Tidligere deltok vi i Landsturnstevner samt Gymnastradaer. Vi var også aktive i lagkonkurranser og de årlige kretsturnstevner og det var disse arrangementer som betydde mest for lokalmiljøet. 

Ullevål Turn hadde sine mest aktive år i 70 årene med 300 medlemmer og 15 aktive lag. I dag er vi 200 medlemmer med 8 lag fordelt på 4 barnepartier fra 2-7 år og 4 voksenpartier. Vi deltar ikke i konkurranser og stevner, men har mosjonist- og barnepartier med god tilslutning og god økonomi. 

Gymsalen på Ullevål Skole har vært Turnavdelingens treningsarena. 

Bandy i 1934

I 1934 ble Ullevål ILs bandygruppe stiftet gjennom en idé av Einar Rønneberg. På et møte 21. januar 1934 ble et utvalg av Reidar Ramstad, Thor Hammerstrøm og Ingar Knutsen valgt. Året etter rettet Hovedstyret en takk til utvalget som hadde påtatt seg arbeidet med bandy, idet det var helt klart at denne idrettsgrenen ville bevirke lagets fremgang, som det heter i referatet fra styreprotokollen den gang.

Etter krigen var Per Knutsen å finne som oppmann. Presset for å holde banen i orden var stor. Ofte kunne de samme ildsjelene holde på til langt på natt og spille kamp dagen etter! Thoralf Hansen tok med seg en god del rutine fra Stabæk og klubben tok sitt første kretsmesterskap i 1947. I 1959/60 vant laget endelig serien og rykket opp i Landsdelserien.

Det store kom med Johs. Haug. Med han fikk klubben nok en stor kapasitet, og da Frigg nedla bandyen tok han med de fleste til Ullevål IL. En storhetstid var i gang. Klubben fikk landslagspillere i Kjell-Ivar Engebretsen og Frode Knutzen samt Kåre haug, Erik Bøhler og Erik Sandvei på juniorlandslaget. Guttelaget ble norgesmestere i 1970 og i 1974 kunne Ullevål endelig hente hjem sin første Kongepokal. Den første av til nå fire stykker.

 

Hardt arbeid

Mange sentrale personligheter sto bak Ullevåls fremganger på bandybanen. Men vi skal ikke glemme de kreftene som sto bak gjennom iherdig innsats. Flere er nevnt, blant annet "Tutte" Hansen og Johs. Haug. Vi skal heller ikke glemme navn som Arne Bakkene, Gunnar Engebretsen, Nils Magelsen, Gunnar Thorstensen, Hans Kinge, Willy Lie og M.O. Storsveen bare for å nevne noen.

 

Eliteserien

Ullevål IL tok sin siste av fire Kongepokaler i seniorklassen i 2013. Klubben har også hentet hjem flere norgesmesterskap i aldersbestemte klasser. De to mesterskapene for smågutt kom i henholdsvis 1986 og i 2013. Det sjette mesterskapet i gutteklassen kom i 1998. I juniorklassen har vi tre mesterskap hvorav de to siste kom i 2000 og 2001.
Dette viser at det spirer og gror godt i de yngre årsklassene. Ullevål arrangerer også bandyskole for de aller yngste, dette har vært veldig populært og det har vær ca. 100 unger som har deltatt hver gang.
Flere av klubbens medlemmer har representert Norge både som spillere og lagledere.
Som spiller har vel Erik Nordbrenden gjort seg mest bemerket, med sine 117 A-landskamper har han nest flest kamper for Norge.

I dag er A-laget veletablert i Eliiteserien, og har spilt 12 strake sesonger i vår øverste divisjon. NM-gullet i 2013 gir håp om nye storhetstider, slik klubben oppnåde med 6 NM-finaler på 1970-tallet. Klubben har lag i alle de aldersbestemte klassene. Håkon Tjomsland er leder for bandyavdelingens meget aktive styre. 

Bergbanen

Kaj Munks vei 7

0855 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift