Banetilgjengelighet
Bergbanen
Uke 46 (Partallsuke)
Kamp Trening
  11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11
Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
08:00
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
08:15
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
08:30
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
08:45
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
09:00
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
09:15
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
09:30
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
09:45
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
10:00
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
Pub
Pub
10:15
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
Pub
Pub
10:30
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
Pub
Pub
10:45
ISP
ISP
ISP
ISP
ISP
Pub
Pub
11:00
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
11:15
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
11:30
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
11:45
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
12:00
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
ISP
Pub
12:15
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
ISP
Pub
12:30
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
--22
Pub
12:45
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
--22
Pub
13:00
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
--22
Pub
13:15
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
--22
Pub
13:30
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
--22
Pub
13:45
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
14:00
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
14:15
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
14:30
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
SG1
KNO
SG1
LG1
Pub
14:45
Pub
Pub
Pub
Pub
Pub
SG1
KNO
SG1
LG1
Pub
15:00
SG1
KNO
SG1
LG1
Pub
15:15
SG1
KNO
SG1
LG1
Pub
15:30
SG1
KNO
SG1
Pub
15:45
SG1
KNO
SG1
Pub
16:00
--20
ISP
16:15
--20
ISP
16:30
KNO
LG1
P15
SMP-16
LG1
KNO
LPP
KNO
LG1
LG1
--20
G15
ISP
16:45
KNO
LG1
P15
SMP-16
LG1
KNO
LPP
KNO
LG1
LG1
--20
G15
ISP
17:00
KNO
LG1
P15
SMP-16
LG1
KNO
LPP
KNO
LG1
LG1
--20
G15
ISP
17:15
KNO
LG1
P15
SMP-16
LG1
KNO
LPP
KNO
LG1
LG1
--20
G15
ISP
17:30
KNO
LG1
P15
SMP-16
LG1
KNO
LPP
KNO
LG1
LG1
G15
ISP
17:45
KNO
LG1
P15
SMP-16
LG1
KNO
LPP
KNO
LG1
LG1
G15
ISP
18:00
ELT-1
18:15
ELT-1
18:30
ELT-1
SG1
SG1
SG1
P15
ELT-1
18:45
ELT-1
SG1
SG1
SG1
P15
ELT-1
19:00
ELT-1
SG1
SG1
SG1
ELT-1
P15
ELT-1
19:15
ELT-1
SG1
SG1
SG1
ELT-1
P15
ELT-1
19:30
ELT-1
SG1
SG1
SG1
ELT-1
P15
19:45
ELT-1
SG1
SG1
SG1
ELT-1
P15
20:00
ELT-1
Rek
OLD-3
VET-4
20:15
ELT-1
Rek
OLD-3
VET-4
20:30
G15
JR-5
ELT-1
BT-999
G15
JR-5
Rek
OLD-3
VET-4
20:45
G15
JR-5
ELT-1
BT-999
G15
JR-5
Rek
OLD-3
VET-4
21:00
G15
JR-5
BT-999
G15
JR-5
Rek
OLD-3
VET-4
21:15
G15
JR-5
BT-999
G15
JR-5
Rek
OLD-3
VET-4
21:30
G15
JR-5
BT-999
G15
JR-5
21:45
G15
JR-5
BT-999
G15
JR-5
22:00
22:15
22:30
22:45
Vis/skjul logg